Informacje dotyczące sakramentu bierzmowania

Spotkania dla kandydatów odbędą się w następującym porządku:


  1. 05. 2021r. o godz. 15:30 – Próba liturgiczna*
  2. 06. 2021r. o godz. 20:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
  3. 06. 2021r. o godz. 15:30 – Próba liturgiczna*
  4. 06. 2021r. o godz. 15:30 – Próba liturgiczna *
  5. 06. 2021r. o godz. 18:00 – Spotkanie z przedstawicielem kurii diecezjalnej

Spowiedź przed BIERZMOWANIEM:


Spowiedź w naszym kościele 12 czerwca o godz. 11:00

Sprzątanie kościoła:


Do sprzątania kościoła zapraszamy 12 czerwca o godz. 18:30

TERMIN BIERZMOWANIA:


Termin przyjęcia sakramentu jest ustalony na 14 czerwca o godz. 16:00

Formuła sakramentu bierzmowania:


Pragniemy, / aby Duch Święty, / którego otrzymamy, / umocnił nas /
do mężnego wyznawania wiary / i do postępowania według jej zasad.

ŚWIADEK BIERZMOWANIA 


Zgodnie z Wprowadzeniem ogólnym do Obrzędu bierzmowania bierzmowanemu zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje go do przyjęcia tego sakramentu, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym (por. nr 5). Z tej racji wypada, aby tę funkcję pełnił ktoś z chrzestnych bierzmowanego. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Tę funkcję może pełnić także jedno z rodziców bierzmowanego (por. tamże).

Zgodnie z kanonem 893 – § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zadanie świadka może spełniać ten kto: ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku; jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.