mammografia Połaniec 18-21 maja 2021

Zespół Profilaktyki Zdrowotnej zwraca się z prośbą o przekazanie załączonych informacji do parafii z terenu Połańca dotyczących
badań profilaktycznych (mammografia i cytologia) , które będą prowadzone w przyszłym tygodniu 18-21 maj w Połańcu.

Zwracamy się z prośbą o ogłoszenie na Mszach Świętych informacji w celu poinformowania jak największej grupy kobiet o możliwości
skorzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii. Plakaty dotyczą tylko mammografii, ale jest to cytomammobus w którym
również można wykonać cytologię.

1. Kryteria kwalifikacji do profilaktycznego badania cytologicznego
Badania wykonuje się:

1) co 36 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu
wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia);

2) co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu
wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia) obciążonych czynnikami
ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne,
zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka).

Marta Dziopa
St. Specjalista
Zespołu Profilaktyki Zdrowtnej
Świętokrzyski OW NFZ
Tel. 041 36 46 234