Monthly Archives: grudzień 2020

Komunikat Kurii odnośnie wizyty duszpasterskiej

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu odnośnie wizyty duszpasterskiej (kolędy)   Kuria Diecezjalna informuje, że w sprawie tegorocznej wizyty duszpasterskiej (kolędy) została przeprowadzona szeroka konsultacja wśród Księży Dziekanów ze wszystkich 25 dekanatów Diecezji. 23 z 25 Księży Dziekanów opowiedziało się za odwołaniem w tym momencie (kolędy) w formie tradycyjnej. Mając na względzie wyrażone opinie, biorące pod uwagę

Read More