Pogrzeb

Kolejność załatwiania spraw związanych z pogrzebem:
1. Zgłosić się do parafii by ustalić dzień i godzinę pogrzebu.
2. Skontaktować się z firmą pogrzebową.
3. W międzyczasie odebrać od lekarza kartę zgonu i uzupełnić ją w USC (otrzymujemy akt zgonu).
4. Będąc w posiadaniu karty zgonu i aktu zgonu zgłosić się do kancelarii parafialnej. Jeżeli osoba zmarła nie była z naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na pogrzeb katolicki z parafii, do której należała osoba zmarła.
5. Po wypełnieniu wszelkich formalności, należy skontaktować sie z grabarzem, ustalając z nim sprawy związane bezpośrednio z pochówkiem na cmentarzu.
6. Dalsze szczegóły co do przebiegu uroczystości pogrzebowej ustalamy z księdzem podczas wizyty w kancelarii.