Spowiedź

Sakrament Spowiedzi Świętej jest sprawowany w następujących godzinach:
Od poniedziałku do soboty:
6:10 do 6:25
17:00 do 17:25
NIEDZIELĘ i ŚWIĘTA podczas każdej Mszy Świętej.

 

Rachunek Sumienia dla dorosłych

MODLITWA

Ojcze, staję przed Tobą, pragnę wobec Ciebie zdać sprawę z mojego życia.
Chcę stanąć w prawdzie, nie chcę niczego ani przed Tobą, ani przed sobą ukrywać.
Chcę spojrzeć w twarz Twojego Syna, który jest dla mnie Drogą, Prawdą i Życiem,
chcę, aby osądziły mnie Jego słowa.
Daj mi światło Twego Ducha, aby udzielił mi łaski skruchy,
bym odważnie odwrócił się od zła, które popełniłem oraz pokornie i z prostotą wyznał moje grzechy wobec Kościoła;
abym naprawił, co tylko — z Twoją pomocą — mogę naprawić.
Umocnij moją nadzieję, aby moje postanowienie poprawy było niezłomne.
I prowadź mnie, Ojcze, do Ciebie, abym Cię wielbił na wieki wieków.

Wobec Boga

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. (Mt 6,21)

Gdzie jest twój skarb, czyli, co jest dla ciebie największą troską w życiu, największą miłością, najgorętszym pragnieniem?
Czy jest to Bóg, czy też inna osoba, inna troska, inna rzecz?
Czy zawsze w swoich ważnych bądź mniej istotnych wyborach świadomie liczysz się z Bogiem?
Może zapominasz o Nim bądź też przypominasz sobie zbyt późno?
Czy zważasz na obecność Boga w różnych sytuacjach twojego życia?
Czy zadajesz sobie pytanie o to, co Bóg mówi do ciebie przez różne okoliczności twojego życia?
Czy bardziej wierzysz we wróżby, horoskopy, przeznaczenie niż w Boga?
Jaki jest twój obraz Boga? Czy bardziej się Go boisz niż kochasz?
Czy wierzysz w Jego miłosierdzie?
Czy zuchwale nadużywasz miłosierdzia Bożego i grzesząc, liczysz na łatwe przebaczenie?

Nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,17)

Czy modlisz się regularnie czy też przypadkowo, kiedy ci przyjdzie na to ochota lub jesteś w potrzebie?
Czy wzbogacasz swoją modlitwę poprzez lekturę Pisma Świętego, tekstów doświadczonych w modlitwie świętych i pisarzy religijnych?
Kiedy ostatnio uczestniczyłeś w rekolekcjach?
Czy wypełniłeś obietnice dane Bogu po rekolekcjach?
Jak wygląda twój udział we mszy św?
Czy uczestniczysz w eucharystii regularnie, czy uczestniczysz czynnie?
Czy troszczysz się o to, aby twoja wiara była coraz głębsza, coraz bardziej dojrzała?
Czy regularnie czytasz Pismo Święte, czy poznajesz coraz pełniej, kim był Jezus Chrystus?
A może poprzestajesz na tych ułomkach wiedzy religijnej, które pozostały w twojej głowie z dziecinnego katechizmu?
Czy czytasz literaturę religijną?

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,20)

Jaki jest twój stosunek do Kościoła?
Czy czujesz się odpowiedzialny za Kościół?
Czy bronisz go przed niesprawiedliwymi zarzutami?
Czy modlisz się o dobre i święte powołania kapłańskie i zakonne?
Czy modlisz się za swojego proboszcza i biskupa, za Ojca świętego?
Czy widząc zło w Kościele, modlisz się za jego sprawców?
Czy modlisz się o to, aby Bóg chronił nas przed gorszeniem tych, którzy nie podzielają naszej wiary?

Wobec drugiego człowieka

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. (Mt 7,12)

Czy liczysz się w swoim postępowaniu z tymi słowami?

Jaki jesteś w rodzinie?
Jaki jest twój stosunek do najbliższych, z którymi dzielisz codzienność i czas świąteczny?
Czy nie przynosisz do domu wszystkich twoich frustracji, napięć i klęsk i nie „wyładowujesz się” na najbliższych?
Czy masz czas dla swojego współmałżonka, czy dbasz o rozwój waszej miłości?
Czy umiesz znaleźć dla współmałżonka dobre słowo?
Czy mówisz komplementy swojej żonie, czy rozmawiacie ze sobą na wszystkie trudne tematy waszego życia?
Czy masz czas i serce dla swoich dzieci, czy rozmawiasz z nimi, interesujesz się ich rozwojem, ich problemami, ich relacjami z rówieśnikami?
Jaki jesteś dla rodziców?
Jaki jest twój stosunek do najstarszych członków twojej rodziny?

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. (Mt 5,6)

Jaki jesteś w pracy?
Czy praca i zarobek jest najważniejszą sprawą, której oddajesz wszystkie swoje siły i czas?
Jeżeli jesteś szefem —jaki jest twój stosunek do współpracowników?
Czy jesteś sprawiedliwy w podziale pracy i dochodów?
Czy w twoim miejscu pracy dbasz o dobrą atmosferę, o poprawne stosunki międzyludzkie?
Czy zarobki przeznaczasz na konsumpcje czy też inwestujesz, aby dać nowe miejsca pracy?
Czy uczciwie płacisz podatki?
Czy bierzesz udział w nielegalnych operacjach finansowych i własnościowych? Czy dajesz i bierzesz łapówki?
Jeżeli jesteś pracownikiem — czy pracujesz uczciwie?
Czy rozwijasz się zawodowo, czy też poprzestajesz na tym, co wiesz „od zawsze”?
Czy starasz się o utrzymanie dobrej atmosfery w miejscu pracy?
Czy jesteś koleżeński?
Czy kierujesz się w stosunkach z innymi sprawiedliwością, to znaczy, czy dajesz każdemu, co mu się słusznie należy?
Czy nie odbierasz ludziom dobrego imienia przez pomówienia, plotki, kłamstwa?
Czy spotykając się z krzywdą człowieka — stajesz w jego obronie, czy też tchórzliwie wycofujesz się dla „świętego spokoju”?
Czy świadomie głosisz twierdzenia, że pewne grupy ludzi (Żydzi itd…) są odpowiedzialne za całe zło na świecie?
Czy narażasz życie innych i swoje, nie przestrzegając zasad kodeksu drogowego?
Czy prowadziłeś po spożyciu alkoholu?
Czy próbowałeś przekupić policjanta?

A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (Mt 5,28)

Jaki jest twój stosunek do ludzi innej płci?
Czy patrzysz na kobietę lub na mężczyznę, jak na obiekt pożądania seksualnego?
Czy pozostajesz w trwałym związku pozamałżeńskim?
Czy miałeś pozamałżeńskie „przygody”?
Czy w samotności panujesz nad swoim ciałem?
Czy poszukiwałeś materiałów pornograficznych?
Czy dawałeś innym jakieś pornograficzne materiały?
Czy gorszyłeś w ten sposób młodszych od siebie?

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5,7)

Czy wspierasz instytucje zajmujące się organizowaniem pomocy dla najbardziej ubogich i opuszczonych?
Czy dajesz z tego, co ci zbywa, czy umiesz odmówić sobie czegoś, aby podzielić się z bardziej potrzebującymi?
Czy traktujesz z obojętnością ludzi rzeczywiście biednych, potrzebujących wsparcia?
Czy nadużywałeś dobroci innych?
Może wyłudzałeś pieniądze, dary?
Czy zastanawiałeś się nad tym, że inni są bardziej potrzebujący od ciebie?

Miłość miłosierna bliźniego

Czy jesteś gotowy przebaczać, tak jak wybacza nam nasz Ojciec?
Czy chowasz urazy i jesteś mściwy?
Czy dochodzisz swojego w sposób niesprawiedliwy?
Czy modlisz się za nieprzyjaciół, za tych, którzy cię skrzywdzili?

Wobec siebie

Kochaj bliźniego jak siebie samego. (Mt 19,19)

Aby kochać Boga i bliźniego trzeba być pogodzonym ze sobą, trzeba kochać siebie.
Czy umiesz dobrze i mądrze kochać siebie?
Czy jesteś człowiekiem pogodzonym ze sobą i ze swoim życiem?
Czy ta zgoda pozwala ci być wobec siebie samego bardziej wymagającym, bardziej stanowczym, bardziej zdecydowanym?
Czy jesteś egotykiem wiecznie niezadowolonym z siebie i z innych?
Czy jesteś odpowiedzialny za swoje życie, za swoje zdrowie?
Czy nie niszczysz życia przez uleganie nałogom: nadmiernie spożywany alkohol, nikotynizm, narkotyki?
Czy jesteś posłuszny wskazaniom lekarza i bierzesz zapisane lekarstwa?
A może przeciwnie —jedyną twoją troską jest zdrowie i męczysz siebie i całe otoczenie swoimi dolegliwościami i opowiadaniem o nich?
Czy umiesz dobrze wykorzystywać swój czas?
Czy jesteś pracowity?
Czy cały wolny czas spędzasz przed telewizorem?
Czy jesteś rozsądny w wydatkach, czy też lekkomyślnie rozrzutny?
Czy wykorzystujesz talenty i uzdolnienia otrzymane od Boga?
Może je lekkomyślnie i leniwie marnujesz?

MODLITWA

Ojcze, dzięki Twemu światłu poznałem mój grzech, poznałem moją słabość.
Poznałem, jak daleko od Ciebie, ja — syn marnotrawny — odszedłem.
Daj mi teraz siłę, abym znalazł odwagę,
by do Ciebie powrócić i wobec Ciebie, wobec Twojego Kościoła wyznać moje grzechy.
Daj mi łaskę doskonałego żalu za moje grzechy, daj łaskę naprawienia wszystkich krzywd.
Przez Mękę Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a mojego Pana, udziel mi przebaczenia moich grzechów.
Umocnij swoją Miłością moje postanowienie, aby żyć w pokoju z Tobą
i wszystkimi moimi braćmi i siostrami, daj mi łaskę wewnętrznego pokoju.
Bądź zawsze ze mną, Ojcze mojej nadziei.

Po co stały spowiednik?

Stały spowiednik może znacząco pomóc w rozwoju duchowym. Nie jest on żadnym obowiązkiem. Jeśli jednak bardzo chcesz pracować nad sobą i zmieniać się na lepsze, stały spowiednik może znacząco w tym pomóc, gdyż zna Cię dobrze i łatwiej jest mu Ciebie zrozumieć.

Jak często się spowiadać?

Według prawa kanonicznego katolik powinien spowiadać się przynajmniej raz w roku. Warto jednak spowiadać się częściej, najlepiej regularnie, na przykład co miesiąc. Częsta i regularna spowiedź pomaga rozwijać się duchowo. W przypadku popełnienia grzechu ciężkiego zaleca się jak najszybsze skorzystanie z sakramentu pojednania.

Po co się spowiadać?

Spowiedź ma na celu pojednanie z Bogiem i Kościołem, a także ma prowadzić do nawrócenia. Nie tylko oczyszcza z grzechów, ale też pomaga w codziennych staraniach czynienia dobra i walki z własnymi słabościami.