Sakramenty

Spowiedź

Spowiedź to sakrament pokuty i pojednania. Jest powrotem do miłosiernego Ojca, od którego oddaliliśmy się z powodu grzechu.

Chrzest

Chrzest jest pierwszym sakramentem w życiu chrześcijańskim, który gładzi grzech pierworodny i wprowadza do wspólnoty Kościoła.

Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa sprawia, że miłość dwojga ludzi zostaje wzmocniona i uświęcona przez Boga, treść przysięgi małżeńskiej może stać się treścią ich życia.

Pogrzeb

Pogrzeb katolicki jest bardzo uroczystą ceremonią kościelną. Składa się z trzech etapów: wystawienia ciała (w kaplicy, kościele lub w domu), mszy świętej i pochówku na cmentarzu.