Chrzest

Chrzest jest pierwszym sakramentem w życiu chrześcijańskim, który gładzi grzech pierworodny i wprowadza do wspólnoty Kościoła. Znaczenie chrztu najlepiej obrazuje liturgia. Rozpoczęcie obrzędu znakiem krzyża jest wyrazem przynależności do Chrystusa. Słowo Boże i egzorcyzm oznaczają przyjęcie wiary Kościoła. Zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą chrzcielną w chwili wzywania każdej z osób Trójcy Świętej obmywa z grzechów, w tym z grzechu pierworodnego, i daje nowe życie. Poprzez namaszczenie krzyżmem przyjmowane są dary Ducha Świętego.
Biała szata symbolizuje duchową czystość i radość, a świeca zapalona od paschału jest światłem Zmartwychwstałego. Po tych obrzędach osoba ochrzczona staje się dzieckiem Bożym i może zwracać się do Boga słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Kto może być chrzestnym?

Chrzestnym może być osoba wierząca, praktykująca i bierzmowana.

Co będzie potrzebne?

– pozwolenie z parafii zamieszkania
– metryka urodzenia dziecka z USC
– wypis z Księgi Ślubów (w przypadku braku ślubu wymaga się aktów urodzenia rodziców z USC)
– zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania
– biała szatka
– świeca

Gdzie się zgłosić?

W sprawach dotyczących chrztu należy się udać do kancelarii parafialnej. Chęć ochrzczenia dziecka zgłaszają rodzice (przynajmniej jeden z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest dziecka).