Monthly Archives: marzec 2021

Wskazania na Wielki Tydzień

W związku z Wielkim Tygodniem, podczas którego będziemy celebrowali w liturgii Misterium naszego zbawienia, pamiętajmy, że „wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. (…) Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego. Kierując się troską o życie i zdrowie wiernych, uczestniczących w życiu Kościoła, apelujemy do wszystkich księży Proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych,

Read More