Kapłani

Proboszcz – Ks. kan. mgr lic. Mariusz Piotrowski (od 2018 r.)

Wikariusz – Ks. mgr Mateusz Kobylarz (od 2022 r.)

Wikariusz – Ks. mgr Rafał Choda (od 2023 r.)