Kapłani

ProboszczKs. kan. mgr lic. Mariusz Piotrowski (od 2018 r.)

WikariuszKs. mgr Adrian Morgaś (od 2015 r.)

WikariuszKs. mgr Łukasz Flis (od 2019 r.)

EmerytKs. kan. Witold Dobrzański