Ogłoszenia parafialne

02 maja 2021 roku, V Niedziela Wielkanocna


 1. W związku z trudną sytuacją epidemiczną w naszym kraju przypominamy o następujących zasadach:

 • W czasie liturgii Mszy świętej oraz podczas nabożeństw wierni oraz posługujący mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

 • W kościele może przebywać 1 osoba na 20 m2.

 • Przy wejściu do kościoła należy zdezynfekować ręce.

 • Po przystąpieniu do spowiedzi należy płynem dezynfekującym oczyścić pleksę oraz miejsca, których penitent dotykał swoimi rękami.

 • Komunię świętą można przyjmować do ust bądź na rękę w postawie czci i miłości do Najświętszego Sakramentu.

 • Biskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnej Mszy świętej: osobom z objawami infekcji, osobom w podeszłym wieku, kobietom w stanie błogosławionym oraz tym, którzy czują wielką obawę przed zarażeniem.

 1. Nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 17.00, w niedziele o godz. 16.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 2. Dziś Pierwsza Niedziela Miesiąca. Niedziela adoracyjna. Po Mszy świętej wieczorowej zmiana tajemnic i spotkanie Kół Żywego Różańca.

 3. 3 maja, w poniedziałek. Uroczystość MB Królowej Polski. Porządek Mszy świętych w naszym kościele jak w każdą niedzielę.

 4. Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa, 5 maja, w środę, od godz. 16.30.

 5. 6 maja, Pierwszy Czwartek Miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 21.00. Godzinę Świętą poprowadzi Legion Maryi.

 6. 7 maja, Pierwszy Piątek Miesiąca. Spowiedź dla wszystkich od godz. 16.30.

 7. Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa zaprasza wszystkich chętnych na cotygodniową czwartkową adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej wieczorowej wynagradzającą za grzechy i zniewagi wyrządzone Sercu Jezusa.

 8. Wczoraj został wstawiony kolejny witraż przedstawiający spotkanie Jezusa z kobietą grzeszną. Koszt wykonania i montażu witraża wyniósł 17 tysięcy złotych i został pokryty z ofiar kolędowych. Składamy serdeczne podziękowania.

 • Ofiary na potrzeby kościoła:

– z ul. Generała Zajączka – 150 złotych,

– z ul. Sosnowej – 200 złotych,

– z ul. Królowej Jadwigi – 100 złotych.

 • Dziękujemy Parafianom z ulicy Bartosza Głowackiego 2, nr 1-38 za sprzątanie kościoła i ofiarę w wysokości 120 złotych. W piątek na godz. 18.30 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców z ulicy Bartosza Głowackiego 2, nr 39-80.

 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W sprzedaży „Gość niedzielny” i „Niedziela”.