Ogłoszenia parafialne

28 lutego 2021 roku, II Niedziela Wielkiego Postu,


 1. W związku z trudną sytuacją epidemiczną w naszym kraju przypominamy o następujących zasadach:

 • W czasie liturgii Mszy świętej oraz podczas nabożeństw wierni oraz posługujący mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

 • W kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2 z zachowaniem bezpiecznego odstępu.

 • Przy wejściu do kościoła należy zdezynfekować ręce.

 • Po przystąpieniu do spowiedzi należy płynem dezynfekującym oczyścić pleksę oraz miejsca, których penitent dotykał swoimi rękami.

 • Komunię świętą można przyjmować do ust bądź na rękę w postawie czci i miłości do Najświętszego Sakramentu.

 • Po Komunii świętej należy odśpiewać Suplikacje.

 • Biskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnej Mszy świętej: osobom z objawami infekcji, osobom w podeszłym wieku, kobietom w stanie błogosławionym oraz tym, którzy czują wielką obawę przed zarażeniem.

 • Zawieszona zostaje działalność grup parafialnych w zakresie stacjonarnych spotkań formacyjnych.

 1. Trwamy w okresie Wielkiego Postu, który ma duchowo przygotować nas na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17.00, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.30. Różaniec do 7 boleści Maryi w intencji religijnego odrodzenia naszego narodu w każdy wtorek Wielkiego Postu o godz. 17.00.

 2. 4 marca, Pierwszy Czwartek Miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 21.00. Godzinę świętą poprowadzi Chór „Cantata”.

 3. 5 marca, Pierwszy Piątek Miesiąca. Spowiedź dla wszystkich od godz. 16.30.

 4. 6 marca, Pierwsza Sobota Miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi od godz. 16.30.

 5. 7 marca, Pierwsza Niedziela Miesiąca. Niedziela adoracyjna:

 • Po każdej Mszy świętej zostanie przeprowadzona dobrowolna zbiórka do puszek na rzecz leczenia glejaka nerwu wzrokowego u 4 letniego Marcelka pochodzącego z Rytwian. W imieniu rodziców Marcelka prosimy o dar serca.

 • Zmiana tajemnic i spotkanie formacyjne dla należących do Kół Różańcowych po Mszy świętej wieczorowej.

 1. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa zaprasza wszystkich chętnych na cotygodniową czwartkową adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej wieczorowej wynagradzającą za grzechy i zniewagi wyrządzone Sercu Jezusa.

 2. Ofiary na potrzeby kościoła:

– z ul. Lipowej – 50 złotych,

– z ul. Madalińskiego – 100 złotych,

– z ul. Królowej Jadwigi – 50 złotych,

– z ul. Generała Zajączka – 50 złotych,

– z ul. Witosa – 200 złotych.

 1. Dziękujemy Parafianom z ulicy Królowej Jadwigi 1 za sprzątanie kościoła i ofiarę w wysokości 61 złotych. W piątek na godz. 18.30 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców z ulicy Hugona Kołłątaja 1.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W sprzedaży „Gość niedzielny” i „Niedziela”.