CEREMONIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 20.09.2020 r.

CEREMONIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 20.09.2020 r.


  1. ZBIÓRKA DZIECI I RODZICÓW PRZED KOŚCIOŁEM – 15 minut przed Mszą świętą.

Kapłan ubrany do Mszy św. wraz z ministrantami, procesyjnie przychodzi do dzieci, które ustawione razem z rodzicami, czekają na rozpoczęcie liturgii. Kapłan pozdrawia dzieci i rodziców wyrażając radość z możliwości doprowadzenia dzieci do Stołu Pańskiego; następnie zwraca się do dzieci:

Kapłan: Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o błogosławieństwo.

DZIEWCZYNKA – Julia M..

W dniu naszej I Komunii Świętej, gdy mamy przyjąć do serca Boga, Co złego było już nie pamiętaj Tato kochany i Mamo droga.

CHŁOPIEC – Jakub Ż.

Błogosław Tato, błogosław Mamo – dłońmi swoimi, gdy dziś Jezusa mam przyjąć – wspólnie z innymi. Na świętą chwilę, w radości czy w udręce – Niech błogosławią nam rodziców ręce.

Ojcowie wkładają ręce na głowę dzieci i powtarzają za Kapłanem słowa błogosławieństwa:

 

Błogosławieństwo twego ojca / niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego / i na dalszej drodze życia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Matki wkładają ręce na głowę dzieci i powtarzają za Kapłanem słowa błogosławieństwa:

 

Błogosławieństwo twojej matki / niech idzie z tobą. Maryja Wspomożycielka wiernych niech cię otoczy swoją opieką.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Kapłan kropi dzieci i zgromadzonych wodą święconą. Po pokropieniu rusza procesja do kościoła. Najpierw wchodzą rodzice, zaproszeni goście i wierni a następnie za krzyżem wchodzą: Kapłan i dzieci dwójkami… W czasie procesji do Kościoła śpiewamy…

ŚPIEW PAN ORGANISTA:

Dzieci przyklękają obok ławek, przyklękają i wchodzą do ławek zająć miejsce.

Następnie wszyscy w Kościele klękamy a dzieci na głos powtarzają 3 razy słowa modlitwy pozdrowienia:

NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW – AMEN.

ŚPIEW PAN ORGANISTA:


2. ROZPOCZYNA SIĘ MSZA ŚWIĘTA.

Kapłan: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wierni: Amen.

Kapłan pozdrawia wiernych: Najmilsi, dzisiejszą Ucztę Eucharystyczną pragniemy przeżyć szczególnie radośnie. Oto grono dzieci po raz pierwszy przyjmie Pana Jezusa do swojego serca. Jest to wielka chwila dla całej wspólnoty parafialnej, a szczególnie dla was, drogie dzieci.Od tej Mszy świętej będziecie korzystać z prawa dzieci Bożych do przyjmowania pokarmu dającego życie. Za ten wielki dar pragniemy przez całe życie być wdzięczni.

Rodzice proszą księdza Proboszcza o udzielenie ich dzieciom Pierwszej Komunii Świętej!!! Dwoje rodziców, którzy występują w imieniu wszystkich rodziców występują i mówią:

 

TATA (Daniela M).

Czcigodny Księże Proboszczu naszej parafii. Blisko dziewięć lat temu pan Bóg powierzył nam – rodzicom- bardzo cenny skarb: nasze dzieci. Potem po raz pierwszy przynieśliśmy je do kościoła, by je ochrzcić, aby stały się dziećmi Bożymi. Wtedy zobowiązaliśmy się strzec złożonego w nich daru wiary. Dzisiaj, wypełniając tamto przyrzeczenie, ponownie przyprowadziliśmy nasze dzieci do kościoła, ponieważ bardzo gorąco pragniemy, aby wyrastały na ludzi dobrych, wrażliwych, świętych, kochających Boga i bliźniego. Nie będzie to możliwe bez mocy, jaką daje Jezus w sakramencie Eucharystii. Dlatego prosimy o udzielenie naszym dzieciom po raz pierwszy w ich życiu Komunii Świętej.

 

Kapłan:

Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynimy, więc to z wielką radością. Kochani Rodzice, czy możecie nas utwierdzić w przekonaniu, że dzieci te są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii?

 

MAMA (Radosława U.)

Staraliśmy się jak najlepiej przygotować dzieci do tego ważnego wydarzenia. Dbaliśmy o to, aby systematycznie uczestniczyli w lekcjach religii w szkole i na spotkaniach modlitewnych w kościele. W domu na miarę naszych możliwości, staraliśmy się im przekazać prawdy wiary i wychowywaliśmy je w duchu chrześcijańskich wartości. Obiecujemy też, że w przyszłości dołożymy wszelkich starań, aby czuwać nad pogłębianiem ich życia religijnego, tym bardziej, że sakrament Eucharystii niczego nie kończy, wręcz przeciwnie – rozpoczyna ich drogę dojrzewania w wierze. Jako rodzice chcemy na tej drodze odegrać znaczącą rolę.

Kapłan:

Wobec tu zgromadzonych Rodziców, Chrzestnych, zaproszonych gości i wszystkich naszych parafian, z radością Kapłańskiego serca udzielę zgromadzonym tu dzieciom Pierwszej Komunii Świętej.

Wszyscy – Bogu niech będą dzięki!

 

Odczytanie wprowadzenia do Liturgii…

CHŁOPIEC i DZIEDCZYNKA (Lena W. i Karol Ł.)

Podczas ostatniej wieczerzy, Pan Jezus zasiadł do stołu. Wziął chleb odmówił błogosławieństwo połamał go i podał swoim uczniom mówiąc; Bierzcie jedzcie to” jest ciało moje. Tak dokonało się przedziwne wydarzenie w życiu Jezusa – Boga i Człowieka.

Jezus Chrystus postanowił dać nam ludziom, na sposób sakramentalny swoje Najświętsze Ciało i my w dniu dzisiejszym, po raz pierwszy przystąpimy do stołu Eucharystii. Cieszymy się bardzo tą Uroczystością i prosimy Was Kapłani, Rodzice, Chrzestni i wszyscy tu obecni – módlcie się za nami, abyśmy zawsze całym sercem słuchali słów Pana Jezusa i Jego Nauki.


AKT POKUTY

Kapłan: Przeprośmy Miłosiernego Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej przenajświętszej ofierze.

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Kapłan:

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wierni: Amen.

HYMN CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU –  Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, Błogosławimy Cię, Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca.

Amen

Kapłan: ModlitwaKOLEKTA


  1. LITURGIA SŁOWA  (W najbliższym czasie pojawią się tutaj czytania) —> Link do czytań (kliknij w niebieski tekst)!  

                                                     Czytania na I Komunie świętą                                                                                                    

I CZYTANIE / /   TATA (Karola Ł.).

PSALM: (Oliwia P., Hanna Ż., Nadia M., Zuzanna K., Antonina M.)   

II CZYTANIE  MAMA (Oliwi P.).

Alleluja (Julia W.)

Kapłan: EWANGELIA i KAZANIE  Po kazaniu zapalenie świec od Paschału


  1. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

 

KOMENTARZ PRZED ZAPALENIEM ŚWIEC OD PASCHAŁU:

Kapłan:

Drogie dzieci, podobnie jak przy chrzcie św. wasi rodzice i chrzestni, zapalając świece od Paschału symbolizującego Chrystusa, zapalili światło Chrystusowej wiary w waszych sercach i umysłach, dziś również zapalają świece, od tego samego Paschału, jako znak wierności obietnicy podtrzymywania tego światła, abyście wy drogie dzieci, łącząc się od dziś w pełniejszy sposób z Chrystusem Panem, postępowały zawsze jako dzieci światłości i trwając w wierze mogły wyjść kiedyś na spotkanie przychodzącego Pana. A wy, drodzy rodzice, pamiętajcie, że nadal macie obowiązek podtrzymywać to światło wiary, jakie zabłysło waszym dzieciom; swoim dobrym przykładem, modlitwą i ofiarą.

OJCOWIE ZAPALAJĄ ŚWIECE OD PASCHAŁU.

Ojcowie wracają środkiem kościoła, podchodzą do dziecka odwracają się do nich twarzami, kładą prawą rękę na głowie dziecka, przekazują świecę: i następuje – Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

Kapłan: Drogie dzieci!

Wkrótce po waszym urodzeniu, każde z was zostało przyniesione do kościoła i ochrzczone w Imię Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Wtedy to wasi rodzice, w waszym imieniu wyrzekali się szatana i grzechu, składali wyznanie wiary oraz zapewnienie, że wychowają was w tej wierze. Dzisiaj już same, wiedząc kim jest Bóg, a czym grzech, świadomie wybierzecie Boga i życie wieczne, a wyrzekniecie się szatana i zła. Jako dzieci Boże, wyrzeknijcie się teraz grzechu i wyznajcie swoją wiarę, otrzymaną na Chrzcie świętym. Wszyscy pozostali wierni, wspominając swój własny chrzest i Pierwszą Komunię świętą, niech przyłączą się do tych wyrzeczeń i wyznania wiary:

Tekst wyznania Wiary i przyrzeczeń dzieci…

K.: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W.: WYRZEKAM SIĘ.

K.: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

W.: WYRZEKAM SIĘ.

K.: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W.: WYRZEKAM SIĘ.

K.: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W.: WIERZĘ.

K.: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W.: WIERZĘ.

K.: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W.: WIERZĘ.

Pytam Was drogie dzieci:

K.: Czy przyrzekacie z pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boże i kościelne?

W.: PRZYRZEKAMY.

K.: Czy przyrzekacie pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii?

W.: PRZYRZEKAMY.

K.: Czy przyrzekacie nie sięgać i nie stosować żadnych używek które szkodzą waszemu zdrowiu?

W.: PRZYRZEKAMY.

K.: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W.: AMEN.

Kapłan kropi wszystkich wodą święconą…

ŚPIEW PAN ORGANISTA:


MODLITWA WIERNYCH

 

K.: Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego Stołu Swego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne.

Chłopiec / (Radosław U.) .

Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, aby Eucharystia złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy…

Dziewczynka/(Karolina P.)  .

Prośmy za nasze rodziny, za wszystkich wychowawców i duszpasterzy, aby zgodna współpraca gwarantowała chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci.            Ciebie prosimy.

Chłopiec /(Alan K.)  .

Módlmy się za Papieża Franciszka, aby Bóg strzegł jego życia i darzył go zdrowiem, dla dobra Kościoła i całego świata. Ciebie prosimy.

Dziewczynka/ (Aleksandra K.).

Módlmy  się  za  cały  Lud  Boży,  aby  uważnie  słuchał  słowa  Bożego  i  karmił  się Chrystusem Eucharystycznym – Ciebie prosimy.

Chłopiec/ (Karol A.).

Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo i chrzestnych, aby Bóg darzył ich zdrowiem i swymi łaskami.                                                                    Ciebie prosimy.

Dziewczynka/ (Nikola L.).

Módlmy się za wszystkie dzieci na świecie, aby miały szczęście należenia do Pana Jezusa, tak, jak my dzisiaj.                                                                      Ciebie prosimy.

 

Kapłan: Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy oraz udziel wszystkim, których posilasz przy Stole Twego Syna, stałości w wierze i wzrostu w miłości i łasce. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.


Po modlitwie kapłana formuje się procesja z darami, dzieci niosą dary do ołtarza;

DARY OŁTARZA:

 

ŚWIECA                             – 1 (Mateusz A.).

HOSTIA I PUSZKA            – 2 (Kamil Z., Zuzanna W.).

WINO I WODA                   – 2 (Zuzanna B., Igor N.).

CHLEB I OWOCE               – 2 (Zuzanna S., Jakub P.).

ŚPIEW PAN ORGANISTA:


  1. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Po ofiarowaniu darów i pieśni, kapłan mówi:

K.: Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

W.: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Następnie kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę nad darami; po jej zakończeniu wszyscy odpowiadają: Amen.

ŚPIEW: ŚWIĘTY, ŚWIĘTY… PAN ORGANISTA

ŚPIEW: OJCZE NASZ… PAN ORGANIST

ŚPIEW: BARANKU BOŻY… – PAN ORGANISTA


  1. KOMUNIA ŚWIĘTA

Najpierw przez środek do komunii przystępują TYLKO dzieci, po ich zakończeniu do komunii przystąpią wszyscy obecni w kościele.

ŚPIEW NA KOMUNIE: PAN ORGANISTA

DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

ŚPIEW: „…” Pan Organista

KapłanModlitwa po Komunii…

Dalsze podziękowania – KAPŁANOM, RODZICOM I WSZYSTKIM OBECNYM


DZIEWCZYNKA: / / (Hanna K.).

Ukochany Jezu w bieli Najświętszej Hostii – Sam wstąpiłeś w nasze serca, aby życie z nami dzielić. / / Nie będzie trudno razem z Nim za rękę iść w nieznane, bo zawsze bije obok nas Serce naszego Pana.

DZIEWCZYNKA: / / (Joanna G.).

Drodzy Kapłani!!!Dziękujemy Wam za głoszone Słowo Boże, za sprawowanie Eucharystii i trud Spowiedzi Św. Życzymy Wam, aby Jezus w Hostii ukryty błogosławił Wam w Kapłańskim życiu.

CHŁOPIEC: / / (Dominik Cz.).

Kochani Rodzice my Was dziś prosimy szczerze wspierajcie nas w Chrystusa Wierze. / / Byśmy odważni byli, i choć tak bardzo mali mężnie swą wiarę wyznawali. Tatusiu i Mamusiu – czuwajcie nad nami by nikt z serc naszych nie wyrwał Abyśmy nigdy nie zostali sami – i aby tej radości nie zabrała trwoga.

DZIEWCZYNKA: / / (Eliza De L.).

Tato i Mamo droga za waszą dobroć, miłość i szczere oddanie Przyjmijcie od nas podziękowanie – A Pan Bóg niech wam za to wszystko wynagrodzi. My wam swą wdzięczność okażemy, za Was codziennie modlić się będziemy!!!

DZIEWCZYNKA: / (Julia K.).

W tym radosnym dniu chcemy podziękować Nauczycielom i Wychowawcom, Rodzicom Chrzestnym, Babciom i Dziadkom, / / Siostrom i Braciom oraz wszystkim przybyłym gościom na tę Uroczystość, / / aby z nami dzielić radość z pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Bóg zapłać!!!

RODZICE (MAMA Karoliny I TATA Antoniny). DZIĘKUJĄ KAPŁANOM

 

Czcigodny Księże Proboszczu

Drodzy Księża i Rodzice!

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości. Tobie Księże Proboszczu dziękujemy za radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom, serdecznie dziękujemy za trud mozolnej pracy Ks. Łukaszowi w przygotowaniu naszych dzieci do pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Dziękujemy także wychowawcom i nauczycielom naszych dzieci za ich trud i poświęcenie. To także i Wasza praca sprawiła, że mogą one świadomie przeżyć dzisiejsze święto.

 

Dziękujemy naszym Rodzinom, Rodzicom Chrzestnym i wszystkim, którzy pomagają nam w wychowaniu dzieci. Prosimy Was o dalsze wsparcie. Swym przykładem wskazujmy im wspólnie taką drogę, aby wyrosły na dobrych i mądrych ludzi. Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą modlitwę. Zapraszamy nasze Rodziny do swoich domów. Będzie nam towarzyszył Chrystus. Zaprośmy Go do wspólnego stołu, On na pewno pomoże nam wspaniale i godnie przeżyć ten dzień. Na dzisiaj i na całe życie naszych dzieci niech Bóg nam błogosławi za pośrednictwem kapłana.


Ksiądz Proboszcz:

Ogłoszenia duszpasterskie i słowo życzeń dla dzieci i ich rodziców

POŚWIĘCENIE I ROZDANIE CHLEBKÓW, OBRAZKÓW.

Modlitwa poświęcenia CHLEBA i OBRAZKÓW

Kapłan: Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu; pobłogosław + ten chlebki na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wierni: Amen.

Kapłan: Panie, nasz Boże, nikt nigdy nie oglądał Ciebie; uczynił to dopiero Syn Twój, Jezus Chrystus. On jest obrazem Twoim, odblaskiem Twej chwały i odbiciem Twojej istoty. Prosimy Cię, pobłogosław + te obrazki pierwszokomunijne. Spraw, abyśmy stale wpatrując się w Chrystusa, naśladowali przykład Jego życia i starali się coraz bardziej do Niego upodobnić, aż ujrzymy Go kiedyś twarzą w twarz, tam, gdzie z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Wierni: Amen.

ŚPIEW NA ROZDANIE CHLEBKÓW I OBRAZKÓW:

  1. Rozdanie chlebków – dzieci podchodzą jak do komunii.
  2. Rozdanie obrazków– ksiądz wyczytuje a dzieci podchodzą.

UROCZYSTE BŁOGOSLAWIEŃSTWOpo błogosławieństwie ksiądz z asystą wychodzi…

ŚPIEW NA ZAKOŃCZENIE:


ZDJĘCIE ZBIOROWE PRZY OLTARZU

MOŻLIWOŚĆ ZDJĘCIA Z RODZINĄ

 

KONIEC UROCZYSTOŚCI

 

Plik do druku

Czytania na I Komunie świętą