Diecezjalne Spotkanie Rodzin w Sandomierzu

Diecezjalne Spotkanie Rodzin w Sandomierzu, w którym brała udział 14 osobowa delegacja naszej parafii wraz z ks. proboszczem Mariuszem Piotrowskim. Spotkanie było doskonałą okazją docenienia roli rodziny w społeczeństwie, Kościele oraz dobrą okazją do modlitwy w intencji rodzin naszej diecezji, parafii.