Diecezjalne Dni Młodych

Ksiądz Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz wraz z księżmi odpowiedzialnymi za duszpasterstwo dzieci i młodzieży pragną zaprosić młodych diecezjan wraz z duszpasterzami, katechetami i opiekunami na Spotkanie Młodych, które w tym roku odbędzie się 8 czerwca w Stalowej Woli, aby tam dzielić się radością, dziękczynieniem i młodzieńczym entuzjazmem.

Hasłem tegorocznego spotkania są słowa: ”Jesteście nadzieją Kościoła i świata”