Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego.