Duchowe ,, Serce” naszej diecezji

W naszej diecezji sandomierskiej w Sandomierzu znajduje się klauzurowy klasztor Sióstr Klarysek. Siostry żyjąc za klauzurą ( oddzieleniu od świata, którego symbolem jest krata) zanoszą swoją modlitwę za całą diecezję, za każdego z nas. Można powiedzieć, że cicha modlitwa duchowych córek św. Klary jest takim solidnym trwałym korzeniem, z którego wyrasta praca apostolska wszystkich, którzy niosą Ewangelię, Dobrą Nowinę wszystkim zagubionym i niewierzącym.