229 Rocznica podpisania Uniwersału Połanieckiego

Uroczysta Eucharystia z okazji 229 rocznicy podpisania Uniwersału Połanieckiego, której przewodniczył ks. biskup Edward Frankowski.

7 maja 1794 roku w obozie pod Połańcem Tadeusz Kościuszko jako najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej wydał Uniwersał połaniecki, akt prawny, którego celem była poprawa sytuacji chłopów pańszczyźnianych. Jego pełna nazwa brzmiała: „Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych”.