Etap Diecezjalny Konkursu Wiedzy Biblijnej pod hasłem: Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie”