Zwycięzcy XXVI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie