Informacje dotyczące sakramentu bierzmowania

TERMIN BIERZMOWANIA:

Termin przyjęcia sakramentu jest ustalony na 9 czerwca o godz. 16:00

EGZAMIN:

  1. 12. 05. 2022r. o godz. 15.30 – Pytania od 1 – 31
  2. 30. 05. 2022r. o godz. 15.30 – Pytania od 32 – 73

Spotkania dla kandydatów odbędą się w następującym porządku:

  1. 31. 05. 2022r. o godz. 15:30 – Próba liturgiczna*
  2. 02. 06. 2022r. o godz. 20:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
  3. 03. 06. 2022r. o godz. 15:30 – Próba liturgiczna*
  4. 06. 06. 2022r. o godz. 15:30 – Próba liturgiczna *

SPOWIEDŹ PRZED BIERZMOWANIEM:

Spowiedź w naszym kościele 8 czerwca o godz. 18:30

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:

Do sprzątania kościoła zapraszamy 7 czerwca o godz. 18:30

FORMUŁA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

Pragniemy, / aby Duch Święty, / którego otrzymamy, / umocnił nas /
do mężnego wyznawania wiary / i do postępowania według jej zasad.

ŚWIADEK BIERZMOWANIA 

Zgodnie z Wprowadzeniem ogólnym do Obrzędu bierzmowania bierzmowanemu zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje go do przyjęcia tego sakramentu, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym. Z tej racji wypada, aby tę funkcję pełnił ktoś z chrzestnych bierzmowanego. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Tę funkcję może pełnić także jedno z rodziców bierzmowanego.

Zgodnie z kanonem 893 – § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zadanie świadka może spełniać ten kto: ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku; jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.