PROGRAM UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

PROGRAM UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

PARAFIA ŚW. MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH W POŁAŃCU

15 maja 2022 godz. 10.30

Scenariusz komuni – do wydruku 

I. Przed kościołem

10.30 – dzieci z rodzicami ustawiają się przed kościołem. Wyjście asysty wraz z kapłanem.

KAPŁAN: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

WSZYSCYNa wieki wieków. Amen

DZIECKO – do księdza

Julia W. – Drogi Księże! Długo czekaliśmy na tę chwilę, wiele godzin spędziliśmy nad katechizmem, poznając prawdy Boże i naukę Kościoła. I oto nadszedł tak upragniony dzień; nasze serca są gorące, pełne miłości do naszego Pana, który tak ukochał człowieka, że zamieszkał z nami.

Antoni B. – Dziękujemy Ci, drogi Księże, że razem z nami przeżywasz te radosne chwile i prosimy o błogosławieństwo na drogę do ołtarza i rozpoczynającą się wędrówkę z Panem Jezusem do niebieskiej Ojczyzny.

Milena Z. – W dniu naszej I Komunii Świętej

Gdy mamy przyjąć do serca Boga

Co złego już nie pamiętaj

Kochany Tatusiu i Mamusiu Droga

 

Jakub T. – Wznoście swe dłonie błogosławiące

Naznaczcie krzyżem swoje pociechy

By serca nasze były gorące

By w nich nie było miejsca na grzechy

 KAPŁAN – wita wszystkich, szczególnie dzieci

Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do kościoła i tutaj przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą za chwilę was pokropię przypomni wam wasz chrzest święty, to że jesteście dziećmi Bożymi, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze Sobą. A teraz poproście teraz Waszych rodziców o błogosławieństwo.

KAPŁAN – zwraca się do rodziców, aby pobłogosławili swoje dzieci kreśląc znak krzyża na ich czołach

Ojcowie wkładają ręce na głowy swoich dzieci i powtarzają na kapłanem:

Błogosławieństwo twego ojca*

niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego*

i na całej drodze życia.*

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Matki wkładają ręce na głowy swoich dzieci i powtarzają na kapłanem:

Błogosławieństwo twej matki*

 niech idzie z tobą.*

 Maryja, nasza orędowniczka niech cię otoczy opieką,*

 a Bóg niech zawsze błogosławi.*

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

KAPŁAN – odmawia modlitwę:

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”, łaskawie wejrzyj na te Twoje dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Życia. Ich serca uczyń godnym mieszkaniem dla Siebie i obdarz je żywą wiarą, nieustającą nadzieją i gorącą miłością. Panie zgromadź razem dzieci i rodziców przy Twoim świętym stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  Pokropienie wodą święconą

II. Wejście do kościoła przy śpiewie

Organista: Oto jest dzień… /3x po 3 x/    

Porządek procesji – ministranci, ksiądz, dzieci pierwszokomunijne, rodzice

III. W kościele

KAPŁAN: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WSZYSCY Amen

KAPŁAN: Pan z wami.

WSZYSCY I z duchem twoim.

MATKA

Czcigodny Księże Proboszczu przyprowadziliśmy nasze dzieci w ten niedzielny dzień, jak niegdyś przed laty prosząc dla nich o chrzest i łaskę wiry. Nadszedł ten dzień, w którym nasze dzieci otrzymają największy dar , jakim jest sam Jezus Chrystus.

OJCIEC

Księże Proboszczu my rodzice wiemy, jak bardzo pragniesz, by nasze dzieci były blisko Pana Jezusa, więc świadomi doniosłości tego wydarzenia prosimy Cię, Drogi Księże Proboszczu, abyś udzielił naszym dzieciom sakramentu PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ.

DZIECI:

Hubert J. – Tak długo czekałam na tę chwilę, mój Panie,                       

Kiedy z serca mojego uczynisz mieszkanie,

Kiedy przyjdziesz do mnie w kruszynie chleba

I staniesz się mym pokarmem w drodze do nieba.

 

Amelia B. – Skończyło się dzisiaj me oczekiwanie                                            

I nadszedł czas na niezwykłe spotkanie.

Z drżącym sercem więc staję przed Tobą,

Me serce Jezu otwieram szeroko.

 

Akt Pokuty: 

Śpiew – Organista: Panie zmiłuj się nad nami

Śpiew – Organista: Chwała na wysokości Bogu…

KSIĄDZ: Kolekta

 

V. Liturgia Słowa

I czytanie: Natalia B.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże.

Psalm:       Jakub Z., Lena Cz., Julia G.,

 Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

II czytanie: Jakub Warchałowski

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Oto słowo Boże.

Organista – Alleluja, Alleluja, Alleluja,

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,

tak jak Ja was umiłowałem.                           

Ks. Proboszcz: EwangeliaHomiliaWyznanie wiary

 

Modlitwa powszechna     

1.     Módlmy się za Kościół Święty, za dzieci pierwszokomunijne otaczające Stół Pański, aby często i godnie przyjmowały Ciało Jezusa i doświadczały prawdziwej miłości. (Filip K)

 

2.     Módlmy się za naszego papieża Franciszka, aby Jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli. (Gabrysia W.)

 

3.     Módlmy się za naszych rodziców i chrzestnych, aby Bóg obdarzył ich zdrowiem i błogosławieństwem w codziennej pracy i trudzie wychowania dzieci. (Michał S.)

 

4.     Módlmy się za księdza proboszcza, za kapłanów, aby Duch Święty napełniał ich swoją radością, a ludzie otaczali modlitwą, życzliwością oraz zrozumieniem. (Julia Z.)

     

5.     Módlmy się za naszych nauczycieli katechetów i wychowawców, aby Bóg im błogosławił za trud przekazywania wiedzy i pomagał w codziennym życiu. (Gabrysia W.)

 

6.     Módlmy się za wszystkich tutaj obecnych, aby mogli tak jak my teraz przeżywać radość z przyjmowania sakramentów świętych. (Jan O.)

 

VI. Liturgia Eucharystyczna

Procesja z darami (Organista podgrywa w tle)             Osoby do darów:      8 osób

 

Komentarz: Spójrz Panie Jezu, niesiemy w swoich dłoniach dary, które pragniemy Ci ofiarować jako wyraz naszej wdzięczności. W nich ukryte jest także nasze serce, które czeka na Twoje przyjście. Dominik M.

 

ŚWIECA – Przynosimy świecę symbol wiary i obecności Chrystusa. Niech zapłonie pośród zgromadzonego ludu, aby świeciła też w naszych sercach i rozpalała nas miłością. Oliwia G.

 

KWIATY – Kwiaty, które przynosimy są wyrazem naszej wdzięczności za dzień dzisiejszy, w którym pierwszy raz przeżywamy nasze pełne uczestnictwo we Mszy świętej. Hubert K.

 

CHLEB – W Modlitwie Pańskiej codziennie prosimy o chleb powszedni. Niech ten dar   złożony na ołtarzu przypomina nam, że chrześcijanie dzielą się chlebem i radością. Milena Z.

 

WINOGRONA – To symbol pracy i wysiłku człowieka. Wiemy, że życie człowieka nie jest łatwe. Chcemy prosić Jezusa, aby nam pomagał w codziennych trudach. Przemysława D

  

WINO I WODA – Wino i woda, które przynosimy za chwilę staną się Prawdziwą Krwią Chrystusa. Niechaj ta Najświętsza Ofiara uwolni nas od wszelkiego grzechu i otworzy nam niebo. Amelia B.

 

HOSTIA – Ten chleb święty i czysty w Eucharystii stanie się prawdziwym Ciałem Chrystusa. Przynosimy go do ołtarza razem z naszymi sercami, gotowymi na spotkanie z Tobą. Mateusz Maj

 

Śpiew – Organista: Ofiaruję Tobie Panie mój…

Prefacja, Modlitwa Eucharystyczna, Znak pokoju

Śpiew – Organista: Baranku Boży…

 

VII. Komunia

Śpiew – organista: Panie Dobry jak chleb… (w czasie komunii dzieci)

Śpiew – organista: (pieśni eucharystyczne)

 

VIII. Dziękczynienie

Dziękczynienie po Komunii Św.

Kamil B. – Maleńki Gościu mój biały     

Przyszedłeś do serca mego

By mi się oddać dziś cały

Tulę Cię mocno do niego.

 

Karolina K. – O Gościu tak ukochany

I co dzień bardzo czekany

Świat Cię ogarnąć nie może

A Ty przychodzisz mój Boże

 

Adam M. – Do serca, wprost jak do domu        

Wszedłeś już cichy, zwyczajny

Więc głośniej od dźwięków dzwonu

Twą chwałę, Panie śpiewajmy.

 

Nadia J.- Witaj, o witaj, nasz Panie,

W sercach dziecięcych bezpieczny.

Wielbimy Cię nieustannie,

Chryste, Królu odwieczny.

  

IX. Modlitwa po Komunii

X. Podziękowanie

 

CHRYSTUSOWI Mateusz M.

W moim sercu jest Bóg żywy

Przyszedł do mnie w białym chlebie

A ja Panu Jezusowi – pragnę oddać siebie

Wciąż chcę mówić mu na nowo

To serca mego wyznanie

To jedno płomienne słowo

Kocham Cię Jezu, Mój Panie

 

PROBOSZCZOWI  Kacper P.

Drogi Księże Proboszczu.

Tobie z serca dziękujemy,

że o nas pamiętasz,

modlisz się za nas na co dzień i w Święta

Modlitwę naszą szczerą, dziecięcą

wznosić będziemy do nieba

O zdrowie, Boże błogosławieństwo

I łaski jakich Ci trzeba.

 

RODZICOM Ksawery U., Agata M.

Od pierwszej chwili, gdy świat ujrzałem,

Byliście przy mnie drodzy rodzice,

I w was najczulszą opiekę miałem,

Gdy pierwsze kroki w życiu stawiałem

 

Dziękuję dzisiaj z wielką radością,

Tatusiu drogi, mamusiu kochana,

Że włożyliście tyle starania,

Abyśmy do serca przyjęli Pana.

 

NAUCZYCIELOM    Filip K.

Drodzy nauczyciele i wychowawcy!

Z Chrystusem w sercu, z Jego łaskami

Stajemy tutaj dzisiaj przed wami

Aby wyrazić słowa wdzięczności

za dar tak wielki waszej miłości.

 

BABCIOM i DZIADKOM Piotr Z.

Naszym kochanym Babciom i dziadkom, co nam dopomogli,

przeżywać szczęście dnia dzisiejszego,

niech dobry Jezus łaską wynagrodzi,

a my im dziękujemy z serca całego.

 

XI. Ogłoszenia, Uroczyste błogosławieństwo

Śpiew – organista: Pod Twą obronę…

Dzieci podchodzą, zabierają chlebki i wychodzą z kościoła