Wyjazd na uroczystość pogrzebową śp. ks. Witolda Dobrzańskiego