Uroczystość Bożego Ciała!

W czwartek 11 czerwca obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym dniu publicznie wyznajemy naszą wiarę w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie uczestnicząc w procesji eucharystycznej. Wg. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń związanych z epidemią (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) i po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia, Konferencja Episkopatu Polski podaje informacje dotyczące udziału wiernych w uroczystościach religijnych w kościołach i poza nimi. Wynika z nich, że podczas procesji Bożego Ciała nie obwiązują żadne limity udziału wiernych, jednak uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny. W związku z tym, przy zachowaniu tych zaleceń, odbędzie się tradycyjna procesja eucharystyczna wokoło naszego kościoła po Mszy Świętej o godz 9.00 .

W Boże Ciało nie ma Mszy Świętej o godz. 10.00!