Modlitwa o deszcz

Jak dobrze wiecie, poważnym problemem, z którym obok epidemii muszą się zmagać nasi wierni, jest długotrwała susza, zagrażająca uprawom i w konsekwencji zbiorom.

Biorąc to pod uwagę, tym bardziej, że obszar Diecezji Sandomierskiej ma
w przeważającej części charakter rolniczy, od kilku dni zanosimy do Boga modlitwy
o deszcz podczas wieczornego Różańca w katedrze i w wielu innych parafiach.

Suplikacja

1. Królu, Boże Abrahama, * w Tobie moc i dobroć sama!
2. Wejrzyj na to ludzkie plemię, * a deszcz żyzny daj na ziemię.
3. Niechaj zna lud prawowierny, * żeś jest Pan Bóg Miłosierny.
4. A my Cię za ten dar wielki, * wielbić będziem na czas wszelki.

(na melodię U drzwi Twoich…)

Modlitwa
Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa-o-deszcz