IV Diecezjalny Kongres Eucharystyczny z pelikanem – drobne zmiany koloru (1)