Informacja odnośnie błędów inwentaryzacji cmentarza parafialnego

Drodzy Parafianie, pojawiają się pytania odnośnie błędów na stronie zinwentaryzowanego cmentarza parafialnego. Prosimy błędy zgłaszać na stronie tzn. należy wybrać konkretny grób, i w lewym dolnym rogu jest opcja zgłoś błąd/ uzupełnij dane. Wybieramy i wysyłamy wiadomość do firmy, która naniesie poprawkę. To jest najszybszy sposób