Odpust parafialny i jubileusz Księdza Proboszcza

Maj to miesiąc,  w  którym poprzez słowa Litanii loretańskiej przypominamy sobie, jak wiele różnych tytułów nosi nasza Matka – Maryja. Wśród nich jest i ten, który przypomina nam, że Maryja jest Wspomożycielką Wiernych. Sens tajemnicy wstawiennictwa Maryi pięknie oddaje modlitwa św. Bernarda:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi (…).

Maryja nikogo nie zawodzi i nikogo nie opuszcza. Jest dla wszystkich ludzi nieustanną pomocą w różnych trudnych doświadczeniach

Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych jest główną Patronką naszej parafii. Dlatego dzień dzisiejszy był dla naszej wspólnoty parafialnej wyjątkowy i uroczysty. Sumie odpustowej, w której licznie uczestniczyli Parafianie oraz kapłani z naszego dekanatu, przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Zych. Uroczysta celebracja Mszy świętej zakończyła się odśpiewaniem hymnu Te Deum, sławiącego Boga za dary, łaski i błogosławieństwo jakie wspólnota naszej parafii otrzymuje przez ręce Matki Bożej. Odpust parafialny ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych był centralnym wydarzeniem dzisiejszego dnia, w które wpisała się inna, równie ważna data w kalendarzu – jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Mariusza Piotrowskiego – proboszcza naszej parafii.

Wszystkim, którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość: osobom należącym do wspólnot parafialnych, chórowi składamy serdeczne „Bóg zapłać”.